Kajaková škola
Příměstské tábory

Mapa pointů a řeky

LETNÍ A ZIMNÍ VODÁCKÁ ŠKOLA - PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019


I v letošním roce pro vás máme příměstský tábor v Litovli - aneb  VODÁCKÁ ŠKOLA.  Termíny jsou zde :

  • 1. termín      11.  -    15. 3. 2019
  • 2. termín      15.  -    19. 7. 2019
  • 3. termín      5.    -    9. 8. 2019
  • 4. termín      12.  -    16. 8. 2019

VODÁCKÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY LITOVEL   2017 – 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006977 Podpoříme časovou flexibilitu pracujících rodičů a rodičů samoživitelů, pomůžeme s péčí o jejich děti v době školních prázdnin. Připravíme lepší pozici pro jejich uplatnění na trhu práce.

Podrobnosti budou následovat.  Už se těšíme.

  • Logo OPZ barevné
  • stažený soubor
  • 56 (kopie)

Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006977 

Příměstské tábory 2018 - TJ VS Litovel

V roce 2017 jsme se připojili do programu MPSV, operační program Zaměstnanost a tím se pro vás rodiče otevřela možnost poslat vaše děti do naší vodácké školky za zvýhodněných podmínek. Standardní příspěvek na jedno dítě do vodácké školky TJ VS Litovel  je pro rok  1 690,- Kč.  Každá rodina, která se do programu zapojila v roce 2017  a  2018 obdržela příspěvek 500,- Kč. Tento příspěvek lze bohužel využít jen jednou.

Každý kdo do projektu ještě nebyl zapojen, může čerpat příspěvek i letos. Pro letošek je to 690,- Kč.

Přihláška ke stažení v různých formátech:

Postavení na trhu práce ke stažení v různých formátech:

Monitorovací list ke stažení v různých formátech :


Další služby a odkazy